Партньори

Friedrich Naumann Foundation

Фондация „Фридрих Науман“

Фондация „Фридрих https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-qualite/ Науман“ (FNF) е германска политическа фондация, която насърчава либералната демокрация, върховенството на закона, икономическата свобода и зачитането на правата на човека. Работейки в тясно сътрудничество с местните партньорски организации, Фондацията предоставя политически консултации, както и образователни програми за заинтересовани членове на широката общественост, неправителствени организации и правителствени агенции по целия свят. По този начин тя има за цел да допринесе за по-свободно, по-мирно и по-отворено световно общество, където хората живеят свободно и в мир.

Фондацията работи в 62 страни по света, като дава знания и съвети на избирателите, НПО активисти, представители на академичната общност, икономисти, политици и общественици. Тя работи съвместно с местни НПО, граждански организации и образователни институции, за да споделяне на знания и достигане до мирни и позитивни промени в техните общества.